Torah: Exodus 6:2 – 9:35, “Va’era” (And he appeared … )

Haftorah: Isaiah 66:1 – 24

New Testament: Romans 9:13 – 33

Gospel: John 18:28 – 37, “She’ani melek” (I am King … )